Pact 2020

    Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
    Kris Peeters
    Prioriteiten in uitvoering

    Op vraag van minister-president Peeters lijstte de SERV vijf thema's op die volgens de sociale partners voorrang verdienen bij de uitvoering van het Pact 2020. Bij elk van de prioriteiten stelt de SERV ook actielijnen voor. De SERV nodigt de Vlaamse Regering uit om binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) tot gedragen prioriteiten en acties te komen op weg naar de uitvoering van het Pact 2020. De SERV schuift volgende vijf prioritaire domeinen naar voren: (1) Innovatie; (2) Internationaal ondernemen; (3) Energiebeleid; (4) Werkgelegenheid en (5) Armoede. Een efficiënt werkende overheid vormt de randvoorwaarde om de prioriteiten te realiseren. 

     Meer informatie: Michel Dethée