Briefadvies aan Minister Yves Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie

    Briefadvies aan Minister Yves Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie

    Briefadvies Minister Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie .