Briefadvies aan Minister Yves Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie

Briefadvies aan Minister Yves Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie

Briefadvies Minister Leterme over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake economie .