Advies over de beleidsnota 2009-2014

Advies over de beleidsnota 2009-2014

De SERV bracht op 7 december advies uit over de beleidsnota’s. Gelet op zijn brede opdracht, heeft de SERV daarin eerst een aantal algemene beschouwingen geformuleerd over het geheel van de beleidsnota’s. Met name wordt onder meer ingegaan op de keuze in