Advies aan minister-president Kris Peeters betreffende de diensten op de interne markt

Advies aan minister-president Kris Peeters over de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

Advies aan minister-president Kris Peeters over de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, dat bepaalt dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten doen treden om vóór 28 december 2009 aan deze richtlijn te voldoen.