Advies Vlaams Actieplan Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren

Advies Vlaams Actieplan Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren

Elk jaar dient de Vlaamse regering een Vlaams Actieplan voor de Europese werkgelegenheidsrichsnoeren op te stellen. Dit actieplan beschrijft de opvolging van de Vlaamse en federale engagementen binnen de Europese werkgelegenheidsstrategie en laat de Europese Commissie toe het gevoerde beleid op te volgen en te evalueren. De beleidstekst van het Vlaams Actieplan wordt altijd opgesteld in samenwerking met de sociale partners.
De SERV-aanbeveling geeft een eerste insteek van de Vlaamse sociale partners voor het Vlaams Actieplan. Het definitieve Vlaams Actieplan dient uiterlijk 1 oktober te worden neergelegd bij de Europese Commissie.
De tekst doorloopt eerst de concrete engagementen uit 2003 en formuleert vervolgens de inbreng van de sociale partners voor 2004.