Advies m.b.t. onderhoud stookinstallaties

Advies m.b.t. onderhoud stookinstallaties

De SERV onderschrijft de doelstelling van het ontwerpbesluit om het periodiek onderhoud en de snellere vervanging van stookinstallaties te bevorderen.  In de manier waarop het ontwerpbesluit die doelstelling wil realiseren, schiet het evenwel tekort.  Het besluit kiest voor een ingewikkelde en te detaillistische regeling, die slecht is afgestemd met andere regelgeving, wellicht moeilijk handhaafbaar is, en zorgt voor een reeks bijkomende administratieve verplichtingen waarvan de noodzaak onduidelijk is.  Het ontwerpbesluit getuigt dan ook niet van een goede regelgevingkwaliteit.