Briefadvies aan Minister Geert Bourgeois over de principiële goedkeuring overeenkomst inzake zeevervoer tussen EU en China

Briefadvies aan Minister Geert Bourgeois over de principiële goedkeuring overeenkomst inzake zeevervoer tussen EU en China

Briefadvies aan Minister Geert Bourgeois over de principiële goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 december 2002.