Advies over het herzieningsproces VLAREM

Advies over het herzieningsproces VLAREM

Naar aanleiding van deze adviesvragen wil de SERV enkele problemen met de veelvuldige wijzigingen van het VLAREM aankaarten.  Tegelijkertijd formuleert de raad in deze aanbeveling ook zijn voorstellen om het herzieningsproces van VLAREM te verbeteren.
Concreet vindt de SERV dat de VLAREM-herzieningen meer gebundeld moeten gebeuren, volgens een vooraf bepaalde periodiciteit (deel 2).Ook moet de aanpak bij de omzetting van Europese regelgeving worden verbeterd (deel 3).  Verder moet er meer aandacht gaan naar het onderzoek, de onderbouwing en de verantwoording van de noodzaak en haalbaarheid van de voorgenomen wijzigingen (deel 4).Tot slot onderstreept de raad het belang van een gesystematiseerd en gestructureerd overleg met alle doelgroepen over VLAREM en VLAREM-wijzigingen (deel 5).