Advies over de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs

    Advies over de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs

    De sociale partners zijn van mening dat het aangewezen was een grondiger debat te voeren over de manier waarop het onderwijs best georganiseerd wordt zodat de sociale ongelijkheid wordt weggewerkt. De raad heeft dus bedenkingen bij de totstandkoming van het decreet: het is de vertaling van onderlinge akkoorden tussen de onderwijskoepels, GO! en de onderwijsminister. Deze aanpak gaat voorbij aan de functie van de strategische adviesraden.
    Niettemin vindt de raad dat bijkomende werkingsmiddelen voor het basisonderwijs en secundair onderwijs nodig kunnen zijn en schaart zich globaal genomen achter het principe dat scholen deels worden gefinancierd op basis van leerlingenkenmerken.