Advies groene warmte

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche

In dit gezamenlijk advies geven SERV en Minaraad hun bemerkingen bij de callsteunregeling die de Vlaamse regering voorstelt voor grootschalige investeringen in warmteproductie uit biomassa, biogasinjectie of restwarmtenetten. Concreet zou het gaan over exploitatiesteun gedurende 10 jaar die de netbeheerders zullen uitbetalen. De netbeheerders zouden voor deze openbare dienstverplichting worden gecompenseerd uit de Vlaamse begroting.

De voorgestelde exploitatiesteun is één van de vier acties uit het Actieplan Groene Warmte. In het advies gaan de raden ook in op dat Actieplan en op het bredere kader voor het (groene)warmtebeleid. 

Contactpersoon: Annemie Bollen SERV, Francis Noyen Minaraad