Advies over de amendementen op het decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de basiscompetenties in het secundair onderwijs

Advies over de amendementen op het decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de basiscompetenties in het secundair onderwijs

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV om advies gevraagd over de amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de basiscompetenties in het secundair onderwijs.  De kritiek betreft het toepassingsgebied van dit zogenaamde Themadecreet omdat o.m. het deeltijds onderwijs wordt uitgesloten.  Een procedure om de specifieke eindtermen op te stellen ontbreekt. De rol van de sociale partners en de SERV wordt ingeperkt.  Er zijn geen specifieke eindtermen voor de tweede graad en het gevaar bestaat de eindtermen uit te hollen door het bereiken ervan af te wegen aan de schoolcontext en de leerlingenpopulatie.