Advies beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2006

Advies beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2006

Het dagelijks bestuur keurde op 1 februari de lijst goed van titels van beroepsbekwaamheid voor 2006. De lijst is bezorgd aan de bevoegde minister. De definitieve lijst van titels in 2006 zal bij besluit van de Vlaamse Regering worden vastgelegd.Het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid voorziet dat de SERV advies geeft over de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt. In zijn jaarlijks advies mbt een selectie van beroepen met overeenkomstige titels moet de SERV rekening houden met maatschappelijke behoeften en evoluties. De Vlaamse regering bepaalt aan de hand van het advies van de SERV de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt met de overeenkomstige titels.