Advies over beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2005

Advies over beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2005

De raad heeft op 14 september de lijst goedgekeurd van tien beroepen waarvoor in 2005-2006 tien titels van beroepsbekwaamheid kunnen worden uitgereikt. Het gaat om: autobuschauffeur, autocarchauffeur, begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang, brood- en banketbakker, call center operator, industriële schilder, kapper, kapper-salonbeheerder, platwever, en torenkraanbestuurder. Dit najaar zal de SERV nog een aantal standaarden ontwerpen voor de beoordeling van de competenties voor die titels. Vervolgens kan het opbouwen van de dienstverlening starten, dat is met name de erkenning van beoordelingsinstanties waar burgers terecht kunnen voor het beoordelen van hun competenties aan de hand van de SERV-standaarden.