Advies Interregionale banenconferentie van 14 juli 2008

Advies Interregionale banenconferentie van 14 juli 2008

Op 14 juli vindt de Interregionale Banenconferentie over interregionale mobiliteit van werknemers plaats. De SERV werd om advies gevraagd over de voorbereidende teksten. Ook de sociaal-economische raden van Wallonië en Brussel kregen de zelfde adviesvraag. Daarom besloten de SERV, de CESRW en de ESRBHG een gezamenlijk advies te formuleren. Met dit advies geven de sociale partners aan dat ze, binnen hun competenties, de ambitie hebben om, over de regiogrenzen heen, zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en vacatures in te vullen.