Advies burgerschap en armoede

advies op eigen initiatief

​Het steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting brengt tweejaarlijks een verslag uit. Het verslag voor 2016-2017 focust op “burgerschap en armoede”.

Het verslag clustert zich rond drie pijlers: de gelijke toegang tot rechten, vrijheid in de uitoefening van rechten en het opnemen van verantwoordelijkheden in of ten aanzien van de samenleving. In de case die uitgewerkt wordt ligt de focus op het recht op een degelijke huisvesting.
In de afgelopen jaren besteedde ook de SERV in zijn advieswerk in uiteenlopende dossiers aandacht aan het belang van het (helpen) realiseren van de verschillende (grond)rechten van burgers.
Dit advies brengt thematisch voor de domeinen werk, welzijn, gezin, energie, beleid en bestuur een selectie van recente aanbevelingen van de SERV in herinnering die aansluiten bij de analyses en beleidsaanbevelingen van het verslag over burgerschap en armoede. De aanbevelingen van de SERV hier zijn dus niet nieuw en gaan meestal breder dan enkel personen in armoede. Ze focussen wel steeds op het realiseren van meer “burgerschap”