Advies beleidsnota Armoede

advies op eigen initiatief
Beleidsnota's Vlaamse Regering 2014-2019

dakloze zittend op kartonnen dozenDe sociale partners wijzen op het horizontale karakter van armoedebestrijding dat bij elke Vlaamse minister de verantwoordelijkheid legt om binnen het eigen beleidsdomein concrete doelstellingen en initiatieven vast te leggen om de arbeidsproblematiek aan te pakken. Daar waar de beleidsnota het brede kader schetst, wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2014-2019 de concrete invulling gegeven van het armoedebeleid van de Vlaamse Regering. De SERV vraagt dan ook de bespreking van het VAPA op de agenda van het Vlaams Sociaal Economisch Overlegcomité (VESOC) te plaatsen. In tussentijd ondersteunt de SERV het voornemen om beleidsmaatregelen systematisch te toetsen aan de effecten op mensen in armoede.