Home

In de sectorcommissies overleggen en adviseren de sectororganisaties van de werkgevers en de werknemers paritair over thema's die specifiek zijn voor de betrokken sector. Momenteel bestaan er sectorcommissies voor het goederenvervoer, de metaal- en technologische industrie, textiel & confectie, welzijns- en gezondsheidszorg, hout & bouw en toerisme. De sectorcommissies bestaan voor 50 % uit leden van de werkgeversorganisaties en voor 50 % uit leden van de werknemersorganisaties uit een sector. Ze werken met een wisselend voorzitterschap. Op verzoek van of op eigen initiatief kunnen ze zich richten tot het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de SERV.
De sectorcommissies zijn recent niet meer samengekomen.