Arbeidsmarktanalyse van de Vlaamse bouwsector

De bouwsector binnen de Vlaamse arbeidsmarkt

De centrale thema's die in dit rapport worden behandeld zijn: de socio-economische positie van de Vlaamse bouwsector, de bouwbedrijven, de zelfstandigen, de werkgelegenheid van arbeiders en uitzendarbeid in de bouw. Het doel van dit deel van de arbeidsmarktanalyse is dan ook vooral het in kaart brengen van de huidige Vlaamse bouwsector. Dit rapport heeft bijgevolg in de eerste plaats een beschrijvend karakter, waarbij wordt uitgegaan van beschikbaar cijfermateriaal van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) en andere bronnen (RSZ, RSVZ, VDAB, e.a.).