Jaarverslag SERV 2019

In dit digitale jaarverslag vind je een bondig overzicht van de belangrijkste activiteiten van de SERV in 2019. Via een gebruiksvriendelijke toepassing blader je van organisatie naar organisatie en komen ook de activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Commissie Sociale Economie, Adviescommissie Economische Migratie, Vlaamse Havencommissie (t.e.m. 7/02/2019) en Begeleidingscommissie Pendelfonds aan bod.

In 2019 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim vijftig adviezen en een twintigtal rapporten en nota’s uit. In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 sloten de sociale partners een onderling akkoord ‘Iedereen aan boord’ met een twintigtal hervormingsvoorstellen om de arbeidsmarktkrapte en competentiemismatch aan te pakken. Daarnaast bracht de SERV zijn prioriteitennota voor de nieuwe legislatuur, de begrotingsevaluatie 2014-2019 en een klimaatrapport uit. Ook toekomstgerichte maatschappelijke thema’s als digitalisering, robotisering en circulaire economie bleven in 2019 op de radar van de SERV met verschillende rondetafels, studiedagen, rapporten en adviezen.

 

Contact