Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap

lachende ficguurtjes op een rijDit rapport analyseert de informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor (WBM) over de tevredenheid van de zelfstandige ondernemers en wil hiermee informatie leveren die interessant is voor wie de uitbouw van duurzaam ondernemerschap bij zelfstandige ondernemers wil ondersteunen.
 

 

 

Het rapport bevat drie delen en is als volgt samengesteld:

  • Blikken de zelfstandige ondernemers tevreden terug op de keuze voor het zelfstandige ondernemerschap? Zijn er opvallende verschillen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector, …? Zijn er verschillen met de resultaten van de meting 2007?
  • Over welke aspecten van het ondernemerschap zijn de zelfstandige ondernemers het meest tevreden? Zijn er verschillen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector, …? Zijn er verschuivingen ten aanzien van de meting 2007?
  • Laat de WBM ons toe handvaten te detecteren om - met het oog op de uitbouw van duurzaam ondernemerschap - de tevredenheid van zelfstandige ondernemers over de keuze te verbeteren? We bekijken hiervoor de gegevens van de werkbaarheidsmonitor rond vier thema’s: de financieel-economische aspecten; de dienstverlening van de overheid; de sociale netwerken en de samenwerking van zelfstandige ondernemers; werkbaar werk en competentieontwikkeling.