Haalbaarheid om tot het pensioen door te werken

Analyse bij werknemers en zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013

oudere en jongere werknemer op de werkvloerHet is vandaag de doelstelling van het beleid om meer mensen aan de slag te krijgen en dit in gemiddeld langere loopbanen. Maar hoe doen we dat precies, mensen (langer) actief houden? Hoe kijken werkenden hier zelf tegenaan? De Stichting Innovatie & Arbeid vroeg in 2013 aan 40.000 werknemers en 12.000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen  in welke mate ze het haalbaar achten om hun huidige job tot het pensioen uit te voeren . Een ruime meerderheid van de werknemers en zelfstandigen acht zichzelf in staat zijn of haar job tot het pensioen uit te voeren.  Slechts weinigen geven aan het niét vol te houden tot aan het pensioen. Maar er is wel een aanzienlijke groep die de eindmeet enkel denkt te halen indien het werk wordt aangepast. Dit geldt voor een kwart van de werknemers en drie op de tien zelfstandige ondernemers.