Focus nieuwsbrieven 2010 - werkgevers

De reeks 'Focus op werkbaar werk' neemt telkens één bepaald aspect van werkbaar werk onder de loep en wordt verspreid via de elektronische nieuwsbrief 'Focus op Innovatie & Arbeid' van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Hieronder vind je een lijst met de reeds verschenen nummers van deze reeks op basis van de werkbaarheidsmonitor 2010. Intekenen op de nieuwsbrief kan je in de rechterkolom van deze webpagina.

Werkgevers

 • Zelfstandige ondernemers die groeien meer gemotiveerd - juli 2012
  Een grote groep zelfstandige ondernemers in Vlaanderen die verwachten dat hun activiteit zal uitbreiden ('groeiers') ondervinden net als andere zelfstandigen werkstress en hebben problemen om werk en privé in balans te houden. Het aandeel dat gemotiveerd aan de slag is en/of leerkansen ervaart in het werk, is groter bij groeiers dan bij niet-groeiers. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid bij 6000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.

 • Zelfstandige starters hebben vaker werkbaar werk - juni 2012
  12,4% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is minder dan drie jaar als zelfstandige actief. Het werkbaarheidsprofiel van deze starters toont een gelijkaardig beeld als dat van zelfstandige ondernemers die al langer aan de slag zijn. Enerzijds zien we een grote groep met motiverend werk en voldoende leermogelijkheden, anderzijds worden velen geconfronteerd met werkstress en problemen om werk en privé in balans te houden. Meer starters dan niet-starters slagen er in om werk en privé in balans te houden. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid. 

 • Zelfstandige ondernemers willen langer werken - december 2011
  Langer actief met werkbaar werk
  Veel zelfstandige ondernemers hebben een drukke job met lange werkdagen. Uit de werkbaarheidsenquête van 2010 blijkt dat meer dan de helft (58%) meer dan 50 uur per week werkt. De meesten denken te kunnen doorwerken tot hun pensioen (71,8%) maar een grote groep (26,4%) denkt het enkel te halen als het werk aangepast zou worden.
 • Zelfstandige ondernemers tevreden met keuze - november 2011

  De meeste (72,5%) zelfstandige ondernemers zijn tevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Meer dan 90% is ook tevreden over de contacten met het personeel, klanten, leveranciers en de samenwerking met vennoot of partner. Maar velen zijn niet tevreden over de sociale bescherming. Dit blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2010 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

 • Bij de vrije beroepen zijn er in 2010 meer zelfstandige ondernemers dan in 2007 die met werkstress kampen en het moeilijk hebben om werk en privé met elkaar in balans te houden. In de bouwsector noteren we een verbetering op het vlak van de leermogelijkheden en in de handel is de werkbaarheidssituatie ongeveer gelijk gebleven. De werkbaarheidsgraad schommelt voor de drie sectoren rond de 45%. Het gemiddelde voor alle zelfstandige ondernemers in Vlaanderen bedraagt 47,8%. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2010 verstuurde naar een representatief staal van 6.000 zelfstandige ondernemers (in hoofdberoep) in Vlaanderen. 

 • Werkbaar Werk bij zelfstandige ondernemers 2007 – 2010  januari 2011

  De werkbaarheidsgraad voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is tussen 2007 en 2010 stabiel gebleven op 48%. In 2010 tekent zich ook een identiek werkbaarheidsbeeld af. Enerzijds zien we een zeer grote groep die gemotiveerd aan de slag is en veel leerkansen ervaart. Anderzijds zien we ook dat heel veel zelfstandige ondernemers met werkstress kampen en het moeilijk hebben om het werk met het privéleven in balans te brengen. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die Stichting Innovatie & Arbeid in het voorjaar voor de tweede keer uitvoerde bij 6.000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.

ota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot
ongewenst gedrag op het werk. We gaan na of ongewenst gedrag in 2010 al dan niet
toegenomen is in vergelijking met 2004. We kijken welke verschillen er in 2010 zijn
voor de deelpopulaties en gaan na welke samenhang er is met psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk en werk-privé-balans. Bij ongewenst gedrag moet niet
enkel gedacht worden aan collega’s of leidinggevenden. Veelal maken ook klanten,
patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst gedrag.
Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen
met deze nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking
stellen aan de geïnteresseerde lezer.