Focus werkbaar werk. Zelfstandige ondernemers - groeiers

Zelfstandige ondernemers die groeien meer gemotiveerd

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen die verwachten dat hun activiteit zal uitbreiden (‘groeiers’) afgenomen van 49% naar 43%. Zoals bij andere zelfstandigen vinden we ook bij deze zogenaamde ‘groeiers’ een grote groep die met werkstress geconfronteerd wordt en problemen heeft om werk en privé in balans te houden. Het aandeel dat gemotiveerd aan de slag is en/of leerkansen ervaart in het werk, is wel groter bij groeiers dan bij niet-groeiers.  Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2010 voor een tweede keer (na 2007) aanbood aan 6000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.