Fysiek belastende arbeidsomstandigheden bij werknemers

Technische nota Fysiek belastende arbeidsomstandigheden bij werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt 2004-2010

Met de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid worden een aantal kenmerken van de arbeidssituatie in beeld gebracht die de werkbaarheid of de kwaliteit van een job, in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Het gaat om de werkdruk, de emotionele belasting, de afwisseling in het werk, de autonomie in het werk, de ondersteuning door de directe leiding en de fysieke arbeidsomstandigheden. In 2004 werkte 12,1% van de werknemers onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden, in 2007 was dat 13,7% en in 2010 was dat 13%.

In deze nota bekijken we de problematiek van de fysieke arbeidsomstandigheden in meer detail zodat we een beter kunnen duiden welke specifieke jobs of sectoren met welke specifieke belastende arbeidsomstandigheden geconfronteerd worden. Eerst geven we aan hoe het concept precies gemeten wordt met de werkbaarheidsmonitor. Vervolgens kijken we naar de evolutie tussen 2004 en 2010 voor acht belastende arbeidsaspecten en maken daarbij een onderscheid naar leeftijd, geslacht, ondernemingsdimensie, jobsoort en sector.