Focus werkbaar werk zelfstandige ondernemers sectoren

Werkbaar Werk bij zelfstandige ondernemers in de handel, bouw en vrije beroepen 2007 – 2010

Bij de vrije beroepen zijn er in 2010 meer zelfstandige ondernemers dan in 2007 die met werkstress kampen en het moeilijk hebben om werk en privé met elkaar in balans te houden. In de bouwsector noteren we een verbetering op het vlak van de leermogelijkheden en in de handel is de werkbaarheidssituatie ongeveer gelijk gebleven. De werkbaarheidsgraad schommelt voor de drie sectoren rond de 45%. Het gemiddelde voor alle zelfstandige ondernemers in Vlaanderen bedraagt 47,8%. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2010 verstuurde naar een representatief staal van 6.000 zelfstandige ondernemers (in hoofdberoep) in Vlaanderen.