De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer

Een analyse op basis van gegevens uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2007-2013

vrouwelijke ondernemer poseert in haar snackbarZelfstandige ondernemers die over sterke competenties beschikken vinden hun job meer motiverend en achten zich vaker in staat dit werk te blijven doen tot aan hun pensioen. Ondanks de beschikbare leermogelijkheden en bijscholingen ervaart een groot deel van de zelfstandigen een tekort aan vaktechnische en managementcompetenties bij het uitoefenen van hun beroep.