Voorontwerpen van decreet houdende instemming met de respectieve verdragen 128,130,143,155,156,161 en 164 aangenomen door de internationale arbeidsconferentie

Voorontwerpen van decreet houdende instemming met de respectieve verdragen 128,130,143,155,156,161 en 164 aangenomen door de internationale arbeidsconferentie

Brief aan minister Patricia Ceysens dd. 10 september 2003 over de voorontwerpen van decreet houdende instemming met de respectieve verdragen 128,130,143,155,156,161 en 164 aangenomen door de internationale arbeidsconferentie.