Standpunt over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het grinddecreet

Standpunt over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het grinddecreet

De SERV ondersteunt de verlenging van het grinddecreet zodat de realisatie van de destijds voorziene quota mogelijk wordt. Over de concrete modaliteiten ervan bestaat echter geen overeenstemming binnen de raad. ABVV, ACLVB, ACV, UNIZO en Voka gaan akkoord met de formulering van het voorontwerp van decreet, waardoor de einddatum van het huidige decreet verdwijnt en de werking van het grinddecreet wordt beperkt tot de aanvankelijk voorziene grindquota en de eraan gekoppelde ontginningsgebieden. Boerenbond daarentegen vraagt dat het principe van een concrete einddatum voor de grindwinning in Limburg wordt behouden, waardoor de huidige einddatum met een aantal jaren kan worden verschoven maar er duidelijkheid bestaat over het moment van de uiteindelijke stopzetting van de grindwinning in Limburg moeten worden gerespecteerd.