Standpunt Nederlands als tweede taal

Standpunt Nederlands als tweede taal

In hun gezamenlijk standpunt pleiten de sociale partners voor een ruimer aanbod aan NT2-opleidingen. Meer partners moeten worden erkend als aanbodverstrekker. Dit kan slechts door meer middelen te voorzien. Hieraan gekoppeld moet het aanbod meer gedifferentiëerd worden en de kwaliteit ervan verhoogd en bewaakt. De toeleiding moet gebeuren via één gemeenschappelijk onafhankelijk instapinstrument voor zowel nieuwkomers als oudkomers. Nederlands op de werkvloer en op de opleidingsvloer moet verder worden ontwikkeld.