Platformtekst aanzet voor overleg en discussie. Langetermijnvisie voor Vlaanderen: een uitgestoken hand van de Vlaamse sociale partners

Platformtekst aanzet voor overleg en discussie. Langetermijnvisie voor Vlaanderen: een uitgestoken hand van de Vlaamse sociale partners

De platformtekst geeft de globale visie en krachtlijnen weer van de Vlaamse sociale partners met betrekking tot de agenda voor de komende tien jaar, weliswaar volop ruimte latend voor inbreng van andere actoren in de loop van het proces. De bril waardoor in de platformtekst naar samenleving gekeken wordt is sociaal-economisch getint.