Informatieve nota: Nationale Rekeningen 2008 overzicht van de belangrijkste elementen

Informatieve nota: Nationale Rekeningen 2008 overzicht van de belangrijkste elementen

Deze nota verduidelijkt kort de nieuwe Nationale Rekeningen die op woensdag 30 september 2009 (15.00uur) gepubliceerd zijn door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB).
Er wordt ingezoomd op de meest relevante elementen voor sociale partners.