De indirecte werkgelegenheidvan de zakelijke dienstverlening

De indirecte werkgelegenheid van de zakelijke dienstverlening

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de bedrijfstak zakelijke dienstverlening voor. Deze bedrijfstak omvat naast technische, juridische en boekhoudkundige bijstand ook bijvoorbeeld interim-arbeid, catering- en veiligheidspersoneel. De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 ongeveer 377.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 149.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de zakelijke dienstverlening of van de besteding van inkomen ontstaan in deze bedrijfstak.
In 2001 wordt een meer dan overtuigende stijging van de directe werkgelegenheid genoteerd (naar 493.000 personen) terwijl ook de indirecte werkgelegenheid sterk vooruitgaat (216.000 personen). De bedrijfstak is dan ook intens verstrengeld met het gehele weefsel van de Belgische economie.