De indirecte werkgelegenheid van de voedingsnijverheid

De indirecte werkgelegenheid van de voedingsnijverheid

Het totale (directe en indirecte) werkgelegenheidseffect van de voedingsnijverheid evolueert van 288.000 werkzame personen in 1995 naar 275.000 personen in 2001.
De daling is in hoge mate toe te schrijven aan de krimpende indirecte werkgelegenheid bij de bedrijfstak landbouw. De andere belangrijke toeleverende bedrijfstakken registreren wel een positieve evolutie. De economische betekenis van de productie en verkoop van voedingsproducten uitgedrukt in werkgelegenheidstermen evolueert eveneens licht negatief, om dezelfde reden als hoger.