De indirecte werkgelegenheid van de overheidsbedrijfstakken openbaar bestuur, defensie en onderwijs

De indirecte werkgelegenheid van de overheidsbedrijfstakken openbaar bestuur, defensie en onderwijs

Overheidsbedrijfstakken. Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden.
De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 in totaal 719.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 211.000 personen. Deze laatste personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de overheidsoverheidsbedrijfstakken of van inkomen ontstaan in deze bedrijfstakken. De indirecte werkgelegenheid komt voor ongeveer drievierde tot stand via de besteding van het inkomen van ambtenaren.
In 2001 stijgt de directe werkgelegenheid naar 762.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 223.000 personen. Ook deze cijfers blijven indrukwekkend. De overheidsbedrijfstakken zijn dan ook de grootste entiteit in de huidige Belgische arbeidsmarkt.