De indirecte werkgelegenheid van de metaalnijverheid

De indirecte werkgelegenheid van de metaalnijverheid

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de bedrijfstak metaalnijverheid (staal en non-ferro; producten van metaal; machinebouw) voor.
De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 147.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 117.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de metaalnijverheid of van besteding van inkomen ontstaan in deze bedrijfstak. In 2001 daalt de directe werkgelegenheid naar 144.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid duidelijk toeneemt (naar 130.000 personen). De economische ontwikkeling van de metaalnijverheid wordt vooral bepaald door de leveringen aan het buitenland die er duidelijk op vooruitgaan.