De indirecte werkgelegenheid van de horeca

De indirecte werkgelegenheid van de horeca

De eigen werkgelegenheid van de horeca bedraagt in 1995 ongeveer 147.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot bijna 67.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de horeca of van de besteding van inkomen ontstaan in de horeca. Het grootste indirecte werkgelegenheidseffect creëert de horeca bij haar industriële toeleveranciers zoals de voedingsnijverheid.
In 2001 wordt een duidelijke stijging van de indirecte werkgelegenheid genoteerd (bijna 75.000 personen) terwijl de eigen werkgelegenheid ongeveer stabiel blijft op 146.000 personen. De nieuwe indirecte werkgelegenheid wordt vooral geregistreerd bij dienstenbedrijfstakken zoals zakelijke dienstverlening en transport.