De indirecte werkgelegenheid van de grafische nijverheid

De indirecte werkgelegenheid van de grafische nijverheid

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de grafische nijverheid voor.
De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 ongeveer 54.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 40.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de grafische nijverheid of van de besteding van inkomen ontstaan in deze bedrijfstak.
In 2001 blijft de directe werkgelegenheid van dezelfde grootteorde terwijl de indirecte werkgelegenheid dudielijk toeneemt (naar 57.000 personen). De economische ontwikkeling van de grafische nijverheid wordt vooral bepaald door haar toelevering aan marktdiensten zoals zakelijke dienstverlening, banken en verwante bedrijfstakken. Ook de leveringen aan het buitenland gaan er duidelijk op vooruit.