De indirecte werkgelegenheid van de chemische nijverheid

De indirecte werkgelegenheid van de chemische nijverheid

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang.
De eigen werkgelegenheid van de chemie bedraagt in 1995 ongeveer 70.000 personen, terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 84.500 personen. Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de chemie of van de besteding van inkomen ontstaan in de chemie.
In 2001 stijgt de indirecte werkgelegenheid tot 116.000 personen, terwijl de eigen werkgelegenheid ongeveer stabiel blijft. Deze stijging is in hoge mate toe te schrijven aan de toenemende uitbesteding van chemieactiviteiten bij andere bedrijfstakken. De Belgische chemie realiseert tussen 1995 en 2001 dus een aanzienlijke indirecte (maar geen directe) uitbreiding van haar werkgelegenheid.