De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak weg- en treinvervoer

De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak weg- en treinvervoer

Weg- en treinvervoer
Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de bedrijfstak weg- en treinvervoer (transport te land) voor.
De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 ongeveer 115.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot bijna 72.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door het weg- en treinvervoer of van de besteding van inkomen ontstaan in deze bedrijfstak.
In 2001 wordt een meer dan overtuigende stijging van de directe werkgelegenheid genoteerd (bijna 130.000 personen) terwijl de indirecte werkgelegenheid ongeveer stabiel blijft op 71.000 personen. De indirecte werkgelegenheid wordt vooral geregistreerd bij dienstenbedrijfstakken zoals zakelijke dienstverlening en groot- en kleinhandel.