De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak post en telecommunicatie

De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak post en telecommunicatie

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de bedrijfstak post- en telecommunicatie voor.
De eigen werkgelegenheid in de bedrijfstak post-en telecommunicatie bedraagt in 1995 ongeveer 79.000 personen (inclusief zelfstandigen) terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot bijna 30.000 personen (idem). Deze personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de post- en telecommunicatie of van andere bedrijven.