De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak elektriciteit, gas en water

De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak elektriciteit, gas en water

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de energiebedrijfstakken (productie en verdeling van elektriciteit, gas en water) voor.
De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 28.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 48.000 personen. Deze laatste personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de energiebedrijfstakken of van inkomen ontstaan in deze bedrijfstakken.
In 2001 daalt de directe werkgelegenheid naar 27.000 personen en de indirecte werkgelegenheid naar 47.000 personen. De bedrijfstakken behoren immers tot de meest kapitaalintensieve bedrijfstakken in de Belgische economie, wat in beide werkgelegenheidscijfers tot uiting komt.