De indirecte werkgelegenheid van de automobielnijverheid

De indirecte werkgelegenheid van de automobielnijverheid

Het totale (directe en indirecte) werkgelegenheidseffect van de automobielnijverheid evolueert van 136.000 werkzame personen in 1995 naar 130.000 personen in 2001.
Deze daling is vooral toe te schrijven aan de binnenlandse toelevering uit industriële bedrijfs-takken. Marktdiensten zoals handel, transport en zakelijke dienstverlening registreren een lichte toename.
De economische betekenis van de productie en verkoop van automobielproducten uitgedrukt in werkgelegenheidstermen daalt eveneens licht. Dit gecumuleerde tewerkstellingseffect blijft ongeveer 55% groter dan de eigen werkgelegenheid.