Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt over de opleidingscheques voor werknemers

Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt over de opleidingscheques voor werknemers

De SERV werd op dinsdag 17 februari 2004 om advies gevraagd over wijzigingen van modaliteiten voor doelgroepen bij de opleidingscheques. In het advies geeft de raad enkele opmerkingen mee bij de voorgestelde aanpassingen.
De raad dringt er wel sterk op aan dat zo snel mogelijk het Vlaams Akkoord in zijn totaliteit wordt uitgevoerd, en meer specifiek vraagt de raad met aandrang aan de Vlaamse Regering om de uitbreiding van de opleidingscheques voor werkgevers naar de gehele private sector door te voeren.