Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt over het ontwerp van decreet houdende buurt- en nabijheidsdiensten

Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt over het ontwerp van decreet houdende buurt- en nabijheidsdiensten

De SERV gaf briefadvies over een ontwerpdecreet dat op Vlaams niveau een erkenningsregeling uitwerkt voor de buurt- en nabijheidsdiensten (BND). In de federale werkgelegenheidsconferentie werd afgesproken dat een erkenning door gewest of gemeenschap voldoende is voor de erkende buurt- en nabijheidsdiensten om voor de tewerkstelling van mensen uit de doelgroep, een beroep te doen op de federale sociale inschakelingspremie voor kansengroepen (SINE).  De SERV wenst een betere aansluiting bij de resultaten van het Ronde Tafeloverleg van de Koning Boudewijnstichting. Dit heeft gevolgen voor het type organisaties die in aanmerking komen, de erkenningsvoorwaarden, de definitie van kansengroepen,enz.