Briefadvies aan Minister Geert Bourgeois over het ontwerp van decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 156

Briefadvies aan Minister Geert Bourgeois over het ontwerp van decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 156

Briefadvies aan Minister Bourgeois Geert over het ontwerp van decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers: werknemers met gezinsverantwoordelijkheid.