Briefadvies aan mevrouw Patricia Ceyssens, Vlaams minister van economie, buitenlands beleid en E- government met betrekking tot het ARK-besluit

Briefadvies aan mevrouw Patricia Ceyssens, Vlaams minister van economie, buitenlands beleid en E- government met betrekking tot het ARK-besluit

De SERV vindt het positief dat het uitvoeringsbesluit voor het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen er is, maar zijn opmerkingen bij het ARKIMEDES-decreet blijven van kracht.Voor de raad blijft de bepaling van de doelgroeponderneming cruciaal. Ondanks de invoering van een investeringsdrempel, waardoor grootschalige investeringsprojecten worden uitgesloten, pleit de raad ervoor dat de ARKIV's binnen hun investeringsstrategie effectief ruimte inbouwen voor kleine investeringsdossiers, bijv. van kleine ondernemingen en sociale economie. Investeringen in de sociale economie mogen geen aanleiding geven tot dubbele overheidssteun voor risicokapitaal. Dit vervalst de concurrentie met private initiatieven.