Advies werkloosheidsvallen

Advies werkloosheidsvallen

In de Europese Richtsnoeren voor Werkgelegenheid vraagt de Europese Raad om de (nationale) stelsels van sociale uitkeringen en belastingen zodanig aan te passen, dat arbeid of bijscholing financieel aantrekkelijker worden gemaakt.Federaal werden heel wat maatregelen uitgevoerd. Ook in Vlaanderen werden er acties ondernomen, deze waren weliswaar doelgerichte, maar losstaande acties. De sociale partners wensen dat er een coherent actieplan opgesteld wordt voor het wegwerken van opleidings- en werkloosheidsvallen. De sociale partners willen met deze aanbeveling een inbreng in het debat doen.Allereerst wordt uitgetekend hoe de werkloosheidval er uitziet, de omvang van het probleem wordt geschetst en vervolgens worden de federale en Vlaamse maatregelen beschreven.