Advies Voorontwerp van decreet inzake titel van beroepsbekwaamheid

Advies Voorontwerp van decreet inzake titel van beroepsbekwaamheid

Het voorontwerp van decreet voor de titel van beroepsbekwaamheid moet het mogelijk maken competenties verbonden aan een beroep te valideren. De SERV onderschrijft het principe van het erkennen van verworven competenties. Bij de verdere uitwerking moeten de sociale partners, sectoren en onderwijs- en opleidingsverstrekkers tijdig betrokken worden. EVC moet de maatschappelijke, loopbaan- en arbeidsmarktpositie van individuen versterken. De SERV vraagt een betere afstemming met ontwikkelingen op Europees, Belgisch en Vlaams niveau (bijv. flexibilisering hoger onderwijs). Onderwijsdiploma’s en getuigschriften mogen door het systeem niet worden ontwaard. De SERV vraagt ook duidelijkheid over de budgettaire implicaties en verantwoordelijkheden. In elk geval moet de voorziening laagdrempelig zijn.