Advies van de Vlaamse sociale partners Vlaamse actieplan in uitvoering van de Europese richtsnoeren 2000

Advies van de Vlaamse sociale partners inzake het Vlaamse actieplan in uitvoering van de Europese richtsnoeren 2000

Geheel in de traditie van de SERV inzake de invulling van de Europese Richtsnoeren wil de raad een aanbeveling geven voor een Vlaams actieplan 2000 op basis van een stand van zaken van de uitvoering van het actieplan 1999 en op basis van de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt. In deze aanbeveling worden eerst de concrete engagementen in 1999 van de Vlaamse sociale partners overlopen en worden nadien kort enkele opmerkingen over de uitvoering van het Vlaamse actieplan voor 1999 aangegeven. Vervolgens worden de aanbevelingen voor het actieplan 2000 gedaan, geordend volgens de vier pijlers van de Europese Richtsnoeren.