Advies proefproject hoger beroepsonderwijs: ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO

Advies proefproject hoger beroepsonderwijs: ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO

De SERV stelt in een eerste fase 4 beroepscompetentieprofielen voor in het kader van de proefprojecten voor de nieuwe opleidingen HBO: fitnessbegeleider (kappersbedrijf, schoonheidszorgen en fitness),dispatcher (internationale handel), tandartsassistent (mondzorg), ploegbaas schilder en decoratie (bouw).
Voor 3 van de 4 voorstellen zijn er al beroepscompetentieprofielen beschikbaar, namelijk voor de fitnessbegeleider, de tandarstassistent en de dispatcher. Het beroepscompetentieprofiel voor de ‘ploegbaas schilder en decoratie’ zal klaar zijn tegen eind maart 2008.
Over drie andere beroepen, de ‘operationeel manager distributiesector’, de ‘polyvalent medewerker grafimedia (binnendienst)’ en een beroep in het kader van ‘herstelling zware voertuigen’ lopen nog besprekingen.